نمونه قراردادی که به هنگام سفارش دستگاه، بین خریدار (شما) و فروشنده (شرکت باستان یاب) منعقد می‌گردد را در تصویر زیر مشاهده و مطالعه کنید:

 

 

 

 

 

تصویر قبض رسید وجهی که توسط خریدار (شما) پرداخت می‌شود: